Düzülip bilinýän üzüm krossbody sumkasy erkekler

Gysga düşündiriş:

Iň täze erkek esbaplarymyz, Vintage Crossbody sumkasy bilen tanyşdyrmak!Bu köpugurly debriya bag sumkasy ýokary hilli, birinji gatly däli sygyr derisinden ýasalyp, iş saparlary we gysga iş saparlary üçin ajaýyp.Lomaý satyn almak üçin elýeterli bu sumka, sanawyna köpugurly we ajaýyp önüm goşmak isleýän satyjylar üçin ajaýyp.


Önümiň stili:

  • Düzülip bilinýän üzüm krossbody sumkasy erkekler (3)
  • Düzülip bilinýän üzüm krossbody sumkasy erkekler

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Düzülip bilinýän üzüm krossbody sumkasy erkekler (5)
Haryt ady Hakyky deri erkekleriň ýönekeý işewür erkek haltasy
Esasy material Qualityokary hilli birinji gatlak
Içki örtük poliester-pagta garyndysy
Model belgisi 9326
Reňk Goňur, kofe
Stil Tötänleýin minimalist stil
amaly ssenariisi Işewür syýahat, gatnaw
Agram 0.75KG
Ölçegi (CM) H27 * L34.5 * T5.5
Potensial Zontikler, zarýad beriji jamlar, A5 depderler, dokumalar
Gaplamak usuly Aç-açan OPP sumkasy + dokalan halta (ýa-da isleg boýunça düzülen) + degişli mukdarda gaplama
Iň az sargyt mukdary 50 sany
Eltip bermek wagty 5 ~ 30 gün (sargytlaryň sanyna baglylykda)
Töleg TT, Paypal, Western Union, Pul Gram, Nagt
Eltip bermek DHL, FedEx, UPS, TNT, Aramex, EMS, China Post, Truck + Express, Okean + Express, Howa ýükleri, Deňiz ýükleri
Mysal teklip Mugt nusgalar bar
OEM / ODM Mysal we surat boýunça özleşdirmäni goldaýarys, önümlerimize marka logotipini goşup, özleşdirmegi goldaýarys.
Düzülip bilinýän üzüm krossbody sumkasy erkekler (1)

“Vintage Crossbody” sumkasy diňe bir amaly däl, eýsem stili we çylşyrymlylygy hem görkezýär.Nusgawy dizaýn we ýokary hilli ussatlyk ony dürli eşikler bilen geýip bolýan köpugurly aksesuar edýär.Işewür ýa-da tötänleýin eşik geýseňizem, bu sumka ansamblyňyza çylşyrymly täsir eder.

Müşderilerine amatly we ajaýyp hilli erkek aksessuar bilen üpjün etmek isleýän bölek satyjylar mundan beýläk seretmeli däl.Üzüm kesişýän haltalarymyz ygtybarly, ajaýyp iş we syýahat sumkasyny gözleýänler üçin ajaýyp.Lomaý nyrhlar we elýeterlilik barada maglumat almak üçin şu gün biziň bilen habarlaşyň.

Aýratynlyklary

Bu köptaraply sumka 12,9 dýuýmlyk “iPad” -y saklamaga ýeterlik derejede giňdir we bu ýolda hereketde bolmagy zerur hünärmenler üçin amaly saýlama bolýar.Şeýle hem, saýawan, jübi telefony, elektrik banky we gündelik ownuk zatlar ýaly beýleki zerur zatlar üçin ýeterlik ýer bar.Duşuşyga barýarsyňyzmy, çalt iş sapary üçin uçuş alyp barýarsyňyzmy ýa-da gündelik ygtybarly sumka gerekmi, “Retro Crossbody Bag” sizi ýapdy.

“Retro Crossbody Bag” -da aňsat we amatly götermäge mümkinçilik berýän durnuk we sazlanyp bilinýän egin gaýyş bar.Onuň retro we ýönekeý dizaýny, çylşyrymlylygy öz içine alýar we ýolda islendik adam üçin ebedi aksessuar bolýar.Fermuar açmak we ýapmak dizaýny, zatlaryňyzyň ygtybarly bolmagyny üpjün edýär, köp gatly içerki bulaşyklygyň öňüni almaga we hemme zady tertipli saklamaga kömek edýär.

Düzülip bilinýän üzüm krossbody sumkasy erkekler (4)
Düzülip bilinýän üzüm krossbody sumkasy erkekler (3)
Düzülip bilinýän üzüm krossbody sumkasy erkekler (2)

Biz hakda

Guanç Guangzhouou Dujiang deri önümleri;Ltd, 17 ýyldan gowrak hünär tejribesi bolan deri haltalary öndürmekde we dizaýn etmekde ýöriteleşen öňdebaryjy zawod.

Bu pudakda uly abraý gazanan bir kompaniýa hökmünde Dujiang deri önümleri size OEM we ODM hyzmatlaryny berip biler, bu bolsa özüňiziň deri haltalaryňyzy döretmegi aňsatlaşdyrar.Specificörite nusgalaryňyz we çyzgylaryňyz bar bolsa ýa-da önümiňize logotipiňizi goşmak isleseňiz, islegleriňizi kanagatlandyryp bileris.

Sorag-jogap

S: OEM sargytlary üçin önümiň materialyny, reňkini, nyşanyny we stilini düzüp bilerinmi?

J: Hawa, OEM sargytlaryny doly kabul edýäris we önümleri aýratyn zerurlyklaryňyza görä düzmek üçin siziň bilen ýakyndan işleşeris.

S: Öndüriji?

J: Hawa, Hytaýyň Guan Guangzhouou şäherinde ýerleşýän we öz zawodymyzda ýokary hilli deri haltalary öndürýän öndüriji.

S: OEM sargytlary üçin iň az sargyt mukdary näçe?

J: OEM sargytlary üçin iň az sargyt mukdary belli önümlere we özleşdirme talaplaryna görä üýtgäp biler.Jikme-jiklikler üçin satuw toparymyz bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

S: OEM sargytlaryny gaýtadan işlemek näçe wagt alýar?

J: OEM sargytlaryny gaýtadan işlemegiň wagty, özleşdirmegiň çylşyrymlylygy we önümçilik tertibi ýaly faktorlara baglydyr.Adatça, sargyt tassyklamasyndan iberişe çenli takmynan 4-6 hepde gerek.

S: OEM sargyt goýmazdan ozal nusgalary sorap bilerinmi?

J: Hawa, OEM sargytlaryny goýmazdan ozal baha bermek üçin nusgalar berip bileris.Nusga talaplaryňyzy ara alyp maslahatlaşmak üçin satuw toparymyz bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler